Listy uczniów klas pierwszych

Dnia 30.08.2018 r. opublikowana zostanie w szkole lista uczniów klas pierwszych przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3.