Zebrania

DataTematykaUwagi
04.09.2023 r.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024Godz. 9.00
05.09.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00
06.09.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIIIGodz. 16.00
06.10.2023 r.Ślubowanie uczniów kl. IGodz. 11.00
19.12.2023 r.Zebrania indywidualne rodziców ucz. kl. I- IIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
20.12.2023 r. Zebrania indywidualne rodziców ucz. kl. IV- VIIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
23-31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2024 r.Klasyfikacyjne posiedzenie Rada Pedagogicznej – półrocze 2023/2024Godz. 16.00
15.01 – 28.01.
2024 r.
Ferie zimowe
31.01.2024 r.Podsumowująca rada pedagogicznaGodz. 16.00
06.02.2024 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00
07.02.2024 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
28.03. -02.04. 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
09.04.2024 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00
10.04.2024 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV – VIII
14.05-16.05. 2024 Egzamin ósmoklasistyGodz. 9.00
12.06. 2024 r.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – rok szk. 2023/2024
21.06. 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkoleGodz. 9.00
22.06-31.08.2024 Ferie letnie
25.06.2023 r.Rada podsumowująca rok szk. 2023/2024