Zebrania

DataTematykaUwagi
01.09.2022 r.Inauguracja roku szkolnego 2022/2023Godz. 9.00
06.09.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00
07.09.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIIIGodz. 16.00
07.10.2022 r.Ślubowanie uczniów kl. IGodz. 10.00
15.11.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I- IIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
16.11.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV- VIII
20.12.2022 r.Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. I- IIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
21.12.2022 r.Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. IV- VIII
23-31 grudnia 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
25.01.2023 r.Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – półroczna
13.02 – 26.02.2023 r.Ferie zimowe
01.03.2023 r.Podsumowująca rada pedagogiczna
07.03.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
08.03.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
06.04 -11.04. 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00 16.30 – 17.30 dyżur nauczycieli
19.04.2023 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV – VIII
05.2023 r.Egzamin ósmoklasistyGodz. 9.00
16.05 – 17.05 2023 r.Informacja dla rodziców w celu przekazania propozycji ocen końcoworocznych z przedmiotów oraz zachowaniaWpis do e-dziennika
14.06. 2023 r.Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
23.06. 2023 r.Zakończenie roku szkolnegoGodz. 9.00
24.06-31.08.2023 r.Ferie letnie
08.2023 r.Rada podsumowująca
 w/w terminy mogą ulec zmianie