Zebrania

 

10.09.2019 r. Zebranie rodziców uczniów I-III godz. 16.00

11.09.2019 r. Zebranie rodziców uczniów IV-VIII godz. 16.00

 

06.11.2019 r. Zebranie rodziców uczniów I-III godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

 

07.11.2019 r. Zebranie rodziców uczniów IV-VIII godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

 

11.12.2019 r. Indywidualne zebrania rodziców uczniów klas I-III godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

12.12.2019 r. Indywidualne zebrania rodziców uczniów klas IV-VIII godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

 

05.02.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas I-III godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

06.02.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

 

07.04.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas I-III godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

08.04.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII godz. 16.00 (dyżur 16.30-17.30)

 

27.05.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas I-III godz. 16.00 (dyżur 17.00-18.00)

28.05.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII godz. 16.00 (dyżur 17.00-18.00)