Zebrania

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2021/2022- zebrania i uroczystości szkolne
Data Tematyka Uwagi
01.09.2021 r. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 Godz. 9.00
08.09.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00
09.09.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII Godz. 16.00
01.10.2021 r. Ślubowanie uczniów kl. I Godz. 10.00
17.11.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I- III Godz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
18.11.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV- VIII
20.12.2021 r. Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. I- III Godz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
21.12.2021 r. Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. IV- VIII
23-31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
25.01.2022 r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – półroczna
31.01 – 13.02.2022 r. Ferie zimowe
16.02.2022 r. Podsumowująca rada pedagogiczna
22.02.2022 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III  Godz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
23.02.2022 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
14.04 -19 .04. 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2022 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00 16.30 – 17.30 dyżur nauczycieli
27.04.2022 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV – VIII
05.2022 r. Egzamin ósmoklasisty Godz. 9.00
15.05 – 16.05 2022 r. Informacja dla rodziców w celu przekazania propozycji ocen końcoworocznych z przedmiotów oraz zachowania Wpis do e-dziennika
15.06. 2022 r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
24.06. 2022 r. Zakończenie roku szkolnego Godz. 9.00
27.06-31.08.2022 r. Ferie letnie
08.2022 r. Rada podsumowująca
 w/w terminy mogą ulec zmianie