Zebrania

      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

Data Tematyka Uwagi
  8.09.2020 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00
  9.09.2020 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII Godz. 16.00
  10.09.2020 r. Zebranie Klasowych Rad Rodziców Godz. 16.00  s. 4 bud. A
  3.11.2020 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I- III Godz. 16.00

16.30-17.30 dyżur nauczycieli

  4.11.2020 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV- VIII
  15.12.2020 r. Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. I- III Godz. 16.00

16.30-17.30 dyżur nauczycieli

  16.12.2020 r. Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. IV- VIII
  3.02.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III
  4.02.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
  13.04.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00
16.30-17.30 dyżur nauczycieli
  14.04.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
  25.05.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00

w celu przekazania propozycji ocen końcowych

( z  przedmiotów i zach.)

16.30-17.30 dyżur nauczycieli

  26.05.2021 r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII

 

Jedynie z ważnych powodów w/w terminy mogą ulec zmianie