Organizacja roku

      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2021/2022- ważne daty

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2021 r. ( środa )
Dzień Edukacji Narodowej14.10.2021 r. ( czwartek )
Wszystkich Świętych01.11.2021 r. ( poniedziałek )
Narodowe Święto Niepodległości11.11.2021 r. ( czwartek )
Zimowa przerwa świąteczna23.12 – 31.12.2021 r.
Trzech Króli06.01.2022 r. ( czwartek )
Ferie zimowe31.01 – 13.02. 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14.04 – 19.04.2022 r.
Święto Konstytucji 3 Maja03.05.2022 r. ( wtorek )
Sprawdzian klas ósmychMaj 2022 r.
Boże Ciało16.06.2022 r. ( czwartek )
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych24.06.2022 r. ( piątek )
Ferie letnie25.06 – 31.08. 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2021/2022- zebrania i uroczystości szkolne

DataTematykaUwagi
01.09.2021 r.Inauguracja roku szkolnego 2021/2022Godz. 9.00
08.09.2021 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00
09.09.2021 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIIIGodz. 16.00
01.10.2021 r.Ślubowanie uczniów kl. IGodz. 10.00
17.11.2021 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I- IIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
18.11.2021 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV- VIII
20.12.2021 r.Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. I- IIIGodz. 16.00 16.30-17.30 dyżur nauczycieli
21.12.2021 r.Indywidualne zebrania rodziców ucz. kl. IV- VIII
23-31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna                   
25.01.2022 r.Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – półroczna 
31.01 – 13.02.2022 r.Ferie zimowe 
16.02.2022 r.Podsumowująca rada pedagogiczna 
22.02.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – III Godz. 16.00
16.30-17.30 dyżur nauczycieli
23.02.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV –VIII
14.04 -19 .04. 2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna 
26.04.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. I – IIIGodz. 16.00 16.30 – 17.30 dyżur nauczycieli
27.04.2022 r.Zebranie rodziców ucz. kl. IV – VIII
05.2022 r.Egzamin ósmoklasistyGodz. 9.00
15.05 – 16.05 2022 r.  Informacja dla rodziców w celu przekazania propozycji ocen końcoworocznych z przedmiotów oraz zachowaniaWpis do e-dziennika
15.06. 2022 r.Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 
24.06. 2022 r.Zakończenie roku szkolnegoGodz. 9.00
27.06-31.08.2022 r.Ferie letnie 
08.2022 r.Rada podsumowująca 

 w/w terminy mogą ulec zmianie