Organizacja roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia-10 lutego 2019 r
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2 listopada 2018 r.,2 stycznia 2019 r., 29-30 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r..
W DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W SZKOLE ZAPEWNIONE SĄ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE ( W ŚWIETLICY )
ZGODNIE Z DECYZJĄ RODZICA