Organizacja roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe: 08 – 23 lutego 2020 r
Wiosenna przerwa świąteczna: 11-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:
W DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W SZKOLE ZAPEWNIONE SĄ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE ( W ŚWIETLICY )
ZGODNIE Z DECYZJĄ RODZICA