Organizacja roku

      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

Data Tematyka Uwagi
  1.09.2020 r. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w klasach Godz. 9.00
  10.09.2020 r. Zebranie Klasowych Rad Rodziców Godz. 16.00  s. 4 bud. A
  2.10.2020 r. Ślubowanie uczniów kl. I Godz. 10.00
23-31.12.2020 r.                 – 1.01.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna  
18 – 31.01.2021 r. Ferie zimowe  
  14.01.2021 r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – półroczna  
  2.02.2021 r. Podsumowująca rada pedagogiczna  
1 – 6.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna  
25 – 27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty Godz. 9.00
17.06. 2021 r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna  
25.06. 2021 r. Zakończenie roku szkolnego Godz. 9.00
26.06-31.08.2021 r. Ferie letnie  

 

Jedynie z ważnych powodów w/w terminy mogą ulec zmianie