Aktualności

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SŁAWNIE

OGŁASZA KONKURS DLA SZKÓŁ
pn. "Mistrzowie zbiórki makulatury 2017/2018 "

Cel konkursu: Kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, odpowiedzialności za stan środowiska i jego czynną ochronę.
Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem. Dzieci zbierają makulaturę w dwóch etapach: od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r. Makulaturę przyjmować będzie Pan konserwator w budynku "C" codziennie w godz. 8.00 – 9.00 i w godz. 11.00 – 14.00 Nagrody:
MPGK przyzna po każdym etapie trzem najlepszym "zbieraczom" dyplom oraz nagrodę. Zwycięska szkoła otrzyma nagrodę rzeczową równowartości 3000 zł. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘŁA RADA RODZICÓW SP 3,
KTÓRA PRZEWIDZIAŁA DODATKOWE NAGRODY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:
1. Dla klas:
I miejsce – nagroda pieniężna =200 zł
II miejsce – nagroda pieniężna =150 zł
III miejsce – nagroda pieniężna =100 zł
2. Dla uczniów: za miejsca od 4 do 10 – drobne upominki.