Kadra

Dagmara Wojtczak
– dyrektor szkoły
Marzena Kowalska
– wicedyrektor szkoły
Anna Olejnik
edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I a
Liliana Błachnia
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I b
Oktawia Kozłowska
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I c
Bożena Ćwik
edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I d
Beata Wiszniewiecka – Zawora
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II a
Aleksandra Kruszewska
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II b
Agnieszka Lemańska
edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II c
Iwona Olszewska
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III a
Dorota Kublik 
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III b
Iwona Borowska
– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III c
Beata Pluto-Prondzińska
– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. IV a
Małgorzata Sarosiek
– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. V a
Ewa Tkacz – Krążko
– nauczyciel  biologii i chemii, wych. kl. V b
Bożena Paszkiewicz
– nauczyciel wychowania fizycznego i EDB, wych. kl. V c
Adam Bukowski
– nauczyciel wychowania fizycznego, wych. kl. V d
Anika Wojtczak
nauczyciel wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego, wych. kl. V e
Agnieszka Zaborowska
– nauczyciel j. angielskiego i  j. niemieckiego, wych. kl. VI a
Justyna Zawadzka – Rudnik
– nauczyciel  geografii, wych. kl. VI b
Dorota Sakowska
– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. VI c
Anetta Marciniak
– nauczyciel historii, wych. kl. VI d
Dorota Lesner – Kufel
– nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. VI e
Karolina Pecka
– nauczyciel j. angielskiego, wych. kl. VII a
Małgorzata Rybak
– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. VII b
Krystyna Plath – Koperska
– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VII c
Magdalena Matuszczak
– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. VII d
Anna Walus – Malinowska
– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VIII a
Krzysztof Witkowski
– nauczyciel przyrody, biologii i WDŻwR, wych, kl. VIII b
Bogusław Błaszkiewicz
– nauczyciel  informatyki, wych. kl. VIII c
Małgorzata Rolnik
– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VIII d
Kamila Adamek
– nauczyciel fizyki i matematyki
Małgorzata Baster
– nauczyciel j. polskiego
Justyna Bińczyk
– nauczyciel j. angielskiego
Anna Cholewczyńska
– nauczyciel  techniki
Jadwiga Choroś
– nauczyciel religii
Katarzyna Dąbrowska
– pedagog szkolny i wychowawca świetlicy
Anna Frankenstein
– nauczyciel j. niemieckiego
Danuta Gliszczyńska-Krążko
– nauczyciel historii
Alicja Gołczyńska
– nauczyciel bibliotekarz
Stanisław Guzewski
-nauczyciel historii i WOS-u
 Aleksandra Krawczyk
wychowawca świetlicy
Paulina Król
– psycholog szkolny
Jolanta Kufel
– nauczyciel j. niemieckiego i wychowawca świetlicy
Paweł Michalik
– nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Motas – Falkowska
– nauczyciel języka angielskiego
ks. Nowak Adam
– nauczyciel religii
Aleksandra Przybyła
wychowawca świetlicy i nauczyciel wspomagający
Izabela Rejman – Ptaszek
– pedagog szkolny
Monika Roszak
– nauczyciel historii
Paulina Rozmarynowska
– nauczyciel wspomagający
Irena Stark
– nauczyciel plastyki
Jolanta Tilak
– nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Turczyn
– nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Izabella Witkowska
– nauczyciel religii
Małgorzata Włodarczyk
– nauczyciel biologii
Adrian Zieliński
– nauczyciel wychowania fizycznego
Małgorzata Żłobecka
– nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy