Kadra

Dagmara Wojtczak

– dyrektor szkoły

Marzena Kowalska

– wicedyrektor szkoły

Beata Wiszniewiecka – Zawora

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I a

Aleksandra Kruszewska

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I b

Agnieszka Lemańska

edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I c

Iwona Olszewska

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II a

Dorota Kublik 

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II b

Iwona Borowska

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II c

Liliana Błachnia

– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III a

Małgorzata Sarosiek
– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. IV a

Ewa Tkacz – Krążko

– nauczyciel przyrody i biologii, wych. kl. IV b

Bożena Paszkiewicz
– nauczyciel wychowania fizycznego, wych. kl. IV c

Adam Bukowski

– nauczyciel wychowania fizycznego, wych. kl. IV d

Anika Wojtczak

nauczyciel wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego, wych. kl. IV e

Agnieszka Zaborowska
– nauczyciel j. angielskiego, wych. kl. V a

Justyna Zawadzka – Rudnik

– nauczyciel przyrody i geografii, wych. kl. V b

Dorota Sakowska

– nauczyciel matematyki, wych. kl. V c

Anetta Marciniak

– nauczyciel historii, wych. kl. V d

Dorota Lesner – Kufel

– nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. V e

Karolina Pecka
– nauczyciel j. angielskiego, wych. kl. VI a

Małgorzata Rybak

– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. VI b

Krystyna Plath – Koperska

– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VI c

Magdalena Matuszczak

– nauczyciel matematyki i informatyki, wych. kl. VI d

Anna Walus – Malinowska

– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VII a

Krzysztof Witkowski

– nauczyciel biologii i WDŻwR, wych, kl. VII b

Magdalena Motas – Falkowska

– nauczyciel języka angielskiego, wych.kl. VII c

Małgorzata Rolnik

– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VII d

Małgorzata Baster

– nauczyciel j. polskiego, wych. kl. VIII a

Paweł Michalik

– nauczyciel wychowania fizycznego, wych. kl. VIII b

Bogusław Błaszkiewicz

– nauczyciel techniki i informatyki, wych. kl. VIII c

Justyna Bińczyk

– nauczyciel j. angielskiego

Anna Borowiec

– nauczyciel religii

Anna Cholewczyńska

– nauczyciel j. polskiego i techniki

Jadwiga Choroś

– nauczyciel religii

Bożena Ćwik

wychowawca świetlicy

Katarzyna Dąbrowska

wychowawca świetlicy

Anna Frankenstein

– nauczyciel j. niemieckiego

Alicja Gołczyńska

– bibliotekarz

Oktawia Kozłowska

wychowawca świetlicy

Paulina Król

– psycholog szkolny

Jolanta Kufel

– nauczyciel j. niemieckiego i wychowawca świetlicy

Teresa Małecka

– kształcenie specjalne i zajęcia rewalidacyjne

ks. Nowak Adam
– nauczyciel religii

Anna Olejnik

– nauczyciel matematyki

Beata Pluto-Prondzińska

– nauczyciel matematyki

Izabela Rejman – Ptaszek

– pedagog szkolny

Monika Roszak

– nauczyciel historii

Paulina Rozmarynowska

– nauczyciel wspomagający

Irena Stark

– nauczyciel plastyki

Małgorzata Szemraj – Poborska

– kształcenie specjalne i zajęcia rewalidacyjne

Jolanta Tilak

– bibliotekarz

Dorota Trawińska

– nauczyciel fizyki

Agnieszka Turczyn

– zajęcia rewalidacyjne

Jolanta Wardak

– nauczyciel etyki

Izabella Witkowska

– nauczyciel religii

Monika Zanijat
– nauczyciel chemii
Adrian Zieliński
– nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Żłobecka

– nauczyciel muzyki