Najmłodsi uczcili pamięć poległych

Akcja Szkoła pamięta-dzieci na Grobie Nieznanego Żołnierza

W ramach akcji #Szkołapamięta uczniowie klas młodszych zapalili znicze na grobach żołnierskich. Przeszli w zadumie obok miejsc upamiętniających poległych harcerzy, żołnierzy oraz ofiar Katynia, uzmysławiając sobie, jak trudne i złożone są dzieje naszej Ojczyzny.