„Doświadczam, tworzę, koduję”

Dzieci podczas zajęc z kodowania

Zajęcia pozalekcyjne „Doświadczam, tworzę, koduję”-są to zajęcia dla uczniów kl.IIId prowadzone przez panią Bożenę Ćwik. Podczas zajęć rozwijane jest logiczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, doskonalona jest technika rachunkowa, a także umiejętność pracy w zespole. Uczniowie uczą się poprzez działanie m.in.zadania z kodowania za pomocą kubków, maty, gry logiczne, gry planszowe, matematyczne bingo,jak również eksperymentują i szukają różnych rozwiązań wobec stawianych im problemów.