Trzeci dzień zmagań egzaminacyjnych

Uczniowie podczas egzaminu z j. polskiego

W dniu dzisiejszym ósmoklasiści przez 90 minut mierzyli się z testem z języka angielskiego.