Innowacja pedagogiczna „Doświadczam, tworzę, koduję w kl.III”

Dzieci podczas lekcji kodowania

W ramach innowacji pedagogicznej „Doświadczam, tworzę, koduję w kl.III” kolejnym krokiem było własnoręczne, tworzenie gier planszowych w grupach. Uczniowie wymyślali fabułę, zasady i reguły swoich gry. Przy tym zadaniu dzieci wykazały się wielką kreatywnością i wyobraźnią.To zadanie dało uczniom wiele satysfakcji.