Wycieczka do Oceanarium i Centrum Nauki i Eksperymentu w Gdyni

Uczniowie podczas zajęć w Parku Nauki Eksperyment

7.06 22 uczniowie klas 2 b i 3 b uczestniczyli w wycieczce do Oceanarium i Centrum Nauki i Eksperymentu w Gdyni. To miejsce łączące naukę i zabawę, skutkiem czego jest efektywne przyswajanie wiedzy i rozbudzanie w odwiedzających ciekawość świata. W sposób namacalny, na własną rękę, uczniowie mogli przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia, poznając tym samym prawa rządzące przyrodą.W Akwarium w trakcie godzinnych zajęć laboratoryjnych nt. Mieszkańcy Koralowego Zakątka dzieci dowiedziały się, czym są rafy koralowe, jakie czynniki są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju oraz jakie zwierzęta zamieszkują rafy koralowe. Zajęcia opierały się na naprzemiennym przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz oglądaniu wcześniej przygotowanego materiału biologicznego. Podczas zajęć dzieci obserwowały, przy użyciu szkieł powiększających, budowę szkieletu kolonii koralowców, poznały rozgwiazdy, jeżowce oraz inne bezkręgowce rafowe. W trakcie zajęć wypełniały materiały edukacyjne. Po warsztatach dzieci obejrzały całą wystawę znajdująca się na terenie Oceanarium. Dzieci będą miały co wspominać. Było super! W dniu 02.06.2022r. ucznowie kl.3a i kl.3d mieli możliwość świetnej zabawy w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Dzieci wykonywały eksperymenty i doświadczenia naukowe podczas zajęć laboratoryjnych pt.”Wyprawa na Marsa”. Kolejnym punktem wyprawy było Akwarium Gdyńskie, w którym zwiedzaliśmy wystawy i okazy zwierząt morskich.