Turniej klas siódmych :,,LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY”

Uczniowie podczas turnieju lekturowego

20 czerwca odbył się turniej dla klas siódmych :,,LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY”. Drużyny: ,,Balladyny” Hobbita”,,Kamieni na szaniec”, ,,Małego Księcia” i ,,W pustyni i w puszczy” wykazywały się znajomością lektur szkolnych. Prace plastyczne, scenki i cytaty były wskazówkami dla uczestników turnieju i ciekawą formą powtórki szkolnych lektur.