Ósmoklasiści- termin odbioru zaświadczeń

Uczniowie podczas egzaminu z j. polskiego

Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty można odebrać w dniu 8.07 w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły. ZAPRASZAMY!!!