„Świetliczaki na tropie…”

Świetlica szkolna po raz kolejny przystępuje do projektu „Świetliczaki
na tropie…” w tym roku są to kolory świata. Jest to już trzecia
edycja projektu.

W tej edycji uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt
składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno
Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden
wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

Cele projektu:
– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i
posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę
ochrony przyrody;
– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów
na terenie naszego kraju i świata;
– rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
– zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Życzcie Nam powodzenia!