Akcja „POMAGAMY ZWIERZĘTOM”

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami bardzo chętnie włączają się w różne akcje charytatywne.

Tej zimy udało się zebrać karmę, zabawki i koce dla opuszczonych zwierząt, żyjących w schronisku.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel.