Dzień Dziecka w Skrzatuszu.

Dzień Dziecka w Skrzatuszu😇💞😇. Dzieci z całej diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej spotkały się  z Matką Bożą Skrzatuską z okazji obchodów Dnia Dziecka .
Zabawa rozpoczęła się już w drodze dzieci i młodzież ze Sławna śpiewały, tańczyły i w dobrych humorach dojechały na miejsce. Tam zabawa trwała dalej. Tańce integracyjne, radosny śpiew, powitanie figury Matki Bożej  i uroczysta Eucharystia sprawowana przez 35 kapłanów pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Zbigniewa. Potem pyszna zupa zabawy na świeżym powietrzu,  zakup pamiątek i modlitwa w sanktuarium.
Ten wspaniały dzień zintegrował dwie szkoły SP 2 i SP 3 w Sławnie .

Jadwiga Choroś