Świąteczny Kiermasz

Świetlica szkolna wraz ze szkolnym kołem wolontariatu przygotowała kartki oraz ozdoby bożonarodzeniowe na świąteczny kiermasz, które sprzedawane były podczas miejskich Mikołajek. Dochód uzyskany ze sprzedaży w całości zostanie przeznaczony na pomoc Nikodemowi.