Apel z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

W piątek 8 grudnia odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczniowie przypomnieli podstawowe prawa człowieka, których wszyscy powinni przestrzegać, zwrócili szczególną uwagę na to, iż człowiek korzystając ze swoich praw nie może ograniczać praw innych ludzi.