Kandydaci do klas pierwszych

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie

na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm. ), uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XVII/97/2015 z dnia.31 grudnia 2015 r w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 17/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie z dnia 1 marca 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Kwalifikuje na rok szkolny 2018/19 niżej wymienionych kandydatów:

1

Białkowska Zuzanna

2

Białosiewicz Szymon

3

Bojanowska Julia

4

Borkowicz Oktawian

5

Cherbeć Aleksander

6

Choma Hanna

7

Dzienisz Wiktor

8

Erwardt Wiktor

9

Faryno Julia

10

Filipowicz Klaudia

11

Filipowski Michał

12

Firkowska Zofia

13

Fraszko Zuzannna

14

Ginter Dominik

15

Gliszczyński Oskar

16

Gręda Bartosz

17

Grzelakowska Lena

18

Gucze Zofia

19

Jakimiak Hubert

20

Jakubik Oliwia

21

Jasieniecka Alicja

22

Kallaur Jan

23

Kaźmierczak Arkadiusz

24

Kostrubiec Julia

25

Kozłowska Aniela

26

Kupniewska Julia

27

Lawrynowicz Julia

28

Ludwikowska Lena

29

Łagoda Oliwia

30

Ławniczak Michalina

31

Markiewicz Julia

32

Mazalon Lena

33

Michalak Adam

34

Mizerska Lena

35

Nałęcz Zuzanna

36

Nowicki Wiktor

37

Orłowski Michał

38

Osesek Olga

39

Pałucka Julia

40

Pasik Michał

41

Pietrasz Lena

42

Podlasiewska Maja

43

Proboszcz Marcin

44

Putaj Stanisław

45

Radawiec Bartosz

46

Rosiak Borys

47

Rudnik Patryk

48

Rybak Dominik

49

Sadłowska Weronika

50

Smutek Marcel

51

Sobczak Borys

52

Stryczyński Aleksander

53

Szczecińska Hanna

54

Świstek Maja

55

Trybalski Konrad

56

Walczak Igor

57

Wieliczko Filip

58

Zaborowski Julian

59

Zamiara Julia

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły wynosiła 3 pkt.

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 13 wolnych miejsc w klasie I

4. Data podania do publicznej wiadomości listy: 19.04.2018r.

rysunek: https://pixabay.com