I SŁAWIEŃSKI KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ I KOLĘD

I SŁAWIEŃSKI KONKURS

PIOSENKI ZIMOWEJ I KOLĘD

W JĘZYKU ANGIELSKIM

MERRY CHRISTMAS”

DLA PRZEDSZKOLI

I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SŁAWNIE

zaprasza

przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych

na 

I Sławieński Konkurs Piosenki Zimowej i Kolęd

w Języku Angielskim

Merry Christmas”

dla przedszkoli i szkół podstawowych

Cel konkursu:

 • motywowanie dzieci i uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, budzenie i rozwijanie zainteresowań tym językiem.

 • możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością artystyczną

 • integracja dzieci i nauczycieli placówek oświatowych na terenie Sławna.

 • przygotowanie dzieci i uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, umiejętność zachowania się na scenie, budzenie wiary we własne siły i talent).

 • rozwijanie uzdolnień oraz umiejętności językowych

 • promocja nowych talentów.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każda placówka może zgłosić 3 kandydatów w danej kategorii.

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 5 osób.

3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostarczony na adres szkoły lub przesłany mailem wraz z podkładem do dnia 14 grudnia z dopiskiem w temacie: „Konkurs kolęd” – sekretariat@sp3.slawno.pl

4. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

przedszkolaki

 • soliści,

 • zespoły

klasy I- III

 • soliści,

 • zespoły

klasy IV- VIII

 • soliści,

 • zespoły

5. Uczestnicy wykonują 1 dowolnie wybrany utwór zgodnie z założeniami konkursu.

Czas występu nie może przekroczyć 5 minut .

6. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zdobywców 1-3 miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

7. Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub nagrań na stronie internetowej szkoły.

8. Koncert, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 16 stycznia 2019r. W Sławieńskim Domu Kultury o godz.9:00

9. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora konkursu (Dorota Lesner-Kufel – nauczyciel j.angielskiego w SP nr 3; adres email: dorota_lesner@wp.pl

10. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 17 grudnia 2018r. Uczestnicy proszeni są o doręczenie do sekretariatu SP nr 3: 1. karty zgłoszenia, 2. tekstu wykonywanego utworu, 3. podkładu muzycznego CD. Prosimy o podpisanie płyty CD imieniem i nazwiskiem wykonawcy, nazwą instytucji i tytułem utworu.

KRYTERIA OCENY

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: muzykalność i warunki głosowe wykonawców, poprawność językową, wartość artystyczną prezentacji, wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ (stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp.).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze względu na zdarzenia losowe.

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.