Rekrutacja 2019-2020- aktualizacja potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

             

OGŁOSZENIE

Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie rozpoczną się 1 marca 2019 r. i trwać będą

do 29 marca 2019 r.

Do zapisu potrzebna jest wypełniona karta zgłoszenia ( jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły) lub wniosek rodzica ( jeśli dziecko jest zamieszkałe poza obwodem szkoły) oraz akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty , jeżeli dziecko posiada.

Kartę lub wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spp3.slawno.pl  lub z sekretariatu szkoły.

Zasady i kryteria naboru uczniów do klasy pierwszej szkół podstawowych w Sławnie

odnajdziecie Państwo w zakładce ” Rekrutacja 2019-2020″.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej- Załącznik nr 4- Potwierdzenie woli