Sukces młodych matematyków

Dnia 12.03.2019 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych odbył się Powiatowy  Zespołowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. 16 zespołów trzyosobowych rywalizowało ze sobą na polu matematycznym. Szkołę Podstawową nr 3 reprezentowali najlepsi matematycy klas ósmych: Aleksandra Kowalczyk, Jan Bukowski i  Jarosław Motykowski. Każda z grup, w czasie 90 minut, miała do rozwiązania 40 zadań zamkniętych za 1 punkt każde i 20 zadań 0twartych za 2-5 punktów. Uczestnicy oprócz wiedzy matematycznej, logicznego myślenia i bardzo szybkiego liczenia musieli wykazać się opanowaniem i strategicznym podejściem do konkursu. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wysokie 3 miejsce, a rywalizowali z gimnazjalistami, których doświadczenie matematyczne jest większe. Po zakończonym konkursie uczniowie zostali zaproszeni do zapoznania się z ofertą szkoły, pokaz ten połączony był ze słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez uczniów ZSA. Zwieńczeniem konkursu było wręczenie zwycięskim drużynom dyplomów i upominków.

Gratulujemy uczniom i nauczycielkom matematyki p. Małgorzacie Rybak i p. Magdalenie Matuszczak i życzymy kolejnych sukcesów.