Ubezpieczenie dzieci – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie dzieci działające w 2019/2020 roku szkolnym

Compensa typ 184 nr 1026417 

okres ubezpieczenia : od 2019-09-01 do 2020-08-31

Zgłoś szkodę za pomocą:

 1. Agenta:

  Agata Betowska

  ul. Jedności Narodowej 36/91, 76-100 Sławno

  tel. 781 047 351

  mail. abetowska@o2.pl

 2. Internetowego formularza zgłoszenia szkody znajdującego się na stronie www.compensa.pl

 3. Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6.00-22.00);

 4. Drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

Przed przystąpieniem do zgłaszania szkody należy przygotować:

 • typ i numer polisy ( typ 184 nr 1026417).

 • dane osobowe i kontaktowe poszkodowanej osoby oraz jej opiekuna prawnego.

 • skany wszystkich dokumentów medycznych dotyczących zdarzenia).

 • nr konta bankowego na które ma wpłynąć odszkodowanie.

Zakres ubezpieczenia:

ZAKRES PODSTAWOWY

Suma/limit ubezpieczenia

Śmierć wskutek nw

20 000,00 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nw w środku lokomocji lub ataków terroru

10 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw

25 000,00 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek ataków terroru

12 500,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200,00 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150,00 zł

Zwrot kosztów zalecanej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nw

4 000,00 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

400,00 zł

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

5 000,00 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

400,00 zł

ZAKRES DODATKOWY

Suma/limit ubezpieczenia

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

4 000,00 zł

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne

30,00 zł

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

5 000,00 zł

Klauzula nr 6 -zwrot kosztów rehabilitacji

4 000,00 zł

Klauzula nr 7 -zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dot. uszkodzeń sprzętu medycznego 500zł)

4 000,00 zł

Klauzula nr 9– jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000,00 zł

Klauzula nr 10 -dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

35,00 zł

Klauzula nr 11 – Bezpieczne dziecko w sieci

2 zgłoszenia

Więcej informacji : OWU NNW Szkolne IV RODO