Spotkanie klasy 4a z policjantką

W poniedziałek 03.02.2020 r. klasa 4a uczestniczyła w pogadance z Panią aspirant Kingą Warczak, która omówiła przewinienia i przestępstwa dokonywane przez nieletnich, kary z nimi związane i konsekwencje złych zachowań. Przybliżyła także działalność ośrodków dla nieletnich, do których trafiają młodzi ludzie łamiący prawo. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat bezpiecznych ferii. Bardzo dziękujemy Pani aspirant za spotkanie.