Nowy termin rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2020/21

Decyzją Kuratorium Oświaty zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się wg planu od dnia 2.09.2020.
Nie będzie planowanych wcześniej dni wolnych z puli dyrektorskich.