11 listopada- Narodowe Święto Nipodległości

 „Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił.
 Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci.”
11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa to rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę .Zanim jednak nadszedł ten upragniony przez Polaków dzień, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim, i austriackim.
Dopiero na początku XX wieku w czasie I wojny światowej, gdy skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą, pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości.
Zawdzięczamy to doskonałej postawie żołnierzy, dobremu dowodzeniu oraz wierze i modlitwie narodu.
 
„Chwała na wysokościach Bogu,
a na polskiej ziemi
niechaj moc wstąpi w ludzi dobrej woli!
Pomnijmy, żeśmy dożyli
Owej przedziwnej, niepojętej chwili”