Pogadanka na świetlicy na temat: ,,Co musisz wiedzieć o koronawirusie?”

Na zdjęciu grupa dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, uczestniczących w pogadance o Covid-19.

W świetlicy szkolnej została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna, dotycząca zagrożenia wynikającego z  pandemii koronawirusa. Podczas spotkania wychowawca świetlicy omówiła  postępowanie w sytuacjach zagrożenia: jak należy przestrzegać podstawowych zasad higieny; unikaj dotykania oczu, nosa i ust, – jak najczęściej myć ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, – unikać dużych skupisk ludzi, -pozostać w domu w przypadku złego samopoczucia. Zaprezentowano również prawidłowy instruktarz mycia rąk oraz używania płynu dezynfekującego.  Na koniec dzieci wykonały prace plastyczną pt,, Koronawirus widziany oczami dzieci”.