Happening z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Dnia 18 grudnia 2017 r. uczniowie klas IV, V, VI i VII uczestniczyli w happeningu przygotowanym z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Część artystyczną poprowadziły uczennice: Zuzanna Stamborska i Maria Marcinkowska z klasy VI a, swoją recytacją zachwycili: Kamil Roman, Jan Kowalczyk z klasy VI a oraz Inez Fenig i Hanna Burda z klasy V b.

W trakcie apelu uczniowie zapoznali się z genezą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przedstawione zostały najważniejsze  i fundamentalne postanowienia Deklaracji. Nawiązano również do Konwencji Praw Dziecka.

W dalszej części apelu odbył się happening, podczas którego uczniowie każdej klasy prezentowali przygotowane plakaty i hasła dotyczące praw człowieka. Nawiązując do hasła: „Prawa Człowieka – teraz są w Twoich rękach”, które było mottem przewodnim uroczystości, uczniowie złożyli symbolicznie papierowe dłonie, na których zapisali najważniejsze wartości w ich życiu.

Dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom klas za trud i zaangażowanie w przygotowaniu plakatów oraz haseł.

Happening został zorganizowany pod kierunkiem pani psycholog Pauliny Król i pani pedagog Karoliny Skibińskiej.

Więcej zdjęć w galerii.