Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2021/2022

Logo Compensa

Compensa typ 184 nr 001065625

Zgłoś szkodę za pomocą:

  1. Agenta: Agata Betowska ul. Jedności Narodowej 36/91, 76-100 Sławno tel. 781 047 351 mail. abetowska@o2.pl
  2. Internetowego formularza zgłoszenia szkody znajdującego się na stronie www.compensa.pl
  3. Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6.00-22.00);
  4. Drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

Przed przystąpieniem do zgłaszania szkody należy przygotować:

  • typ i numer polisy ( typ 184 nr 001065625).
  • dane osobowe i kontaktowe poszkodowanej osoby oraz jej opiekuna prawnego.
  • skany wszystkich dokumentów medycznych dotyczących zdarzenia).
  • nr konta bankowego na które ma wpłynąć odszkodowanie.

Zakres ubezpieczenia:

ZAKRESSuma/limit ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku25 000,00 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek ataków terroru12 500,00 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku20 000,00 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru10 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia200,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu150,00 zł
Zwrot kosztów zalecanej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nw10 000,00 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku500,00 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku500,00 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku200,00 zł
Zwrot kosztów leczenia3 000,00 zł
Dzienne świadczenie szpitalne w związku z pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku20zł / dzień (limit 900 zł)
Jednorazowe świadczenie w tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego dziecka4 000,00 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji3 000,00 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych4 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci opiekuna prawnego5 000,00 zł
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby20zł / dzień (limit 2 000 zł)
Dziecko w sieci2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia5 000,00 zł
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia ubezpieczonego dziecka1 zgłoszenie