Narodowe Czytanie 2021

Uczniowie czytają Moralność Pani Dulskiej

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie to projekt, którego głównym celem jest zachęcanie młodzieży do czytania naszych największych, narodowych dzieł. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP, a została zapoczątkowana w 2012 roku lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku szkolnym uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami języka polskiego czytali wybrane fragmenty dzieła wybitnej pisarki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiejjesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.