Karta rowerowa w naszej szkole

Uczniowie zdający egzamin na kartę rowerową

Uczniowie klas czwartych oraz wszyscy zainteresowani z klas 5-8 przez cały rok przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej ucząc się przepisów ruchu drogowego. Pierwszym etapem było napisanie testu teoretycznego, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Drugi etap, jazda praktyczna na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy. Aby zdać egzamin praktyczny należało zaliczyć 90% przeszkód na torze jazdy.Wszystkim, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy otrzymania karty rowerowej i życzymy bezpiecznej drogi!