Andrzejkowe wróżby

🧚Andrzejkowe wróżby znam. Z wosku dziś powróżę wam. Spójrz tu konik, a tu kwiatek. A to duży piękny statek. Wróżby bardzo są magiczne. Spełniają się marzenia liczne. W listopadzie ciepło bywa. Magia czarów dziś ożywa. Zabawa andrzejkowa w 3a