Zapraszamy do udziału w konkursach

1. Konkurs na nazwę gazetki szkolnej!!!
Zapraszamy wszystkich uczniów do składania propozycji na nazwę gazetki szkolnej.
Nazwa powinna nawiązywać do naszej szkoły lub miejscowości.
Ciekawe i oryginalne pomysły prosimy przekazać do p. Doroty Lesner-Kufel.
(na karteczce należy napisać tytuł, imię i nazwisko , klasę)
Konkurs trwa do 15 października!
Na zwycięzcę czeka nagroda!!!
2. Konkurs translatorski „The road to freedom – Droga do wolności”.
Konkurs na tłumaczenie prozy polskiej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przeznaczony dla klas V-VIII.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, uwrażliwienie dzieci na piękno języka polskiego, szerzenie właściwych postaw patriotycznych, a także uświadomienie uczniom specyfiki pracy tłumacza oraz doskonalenie umiejętności przekładu.
Regulamin:
Uczestnikami konkursu są 3 osobowe zespoły wyłonione z poszczególnych klas.
Każda klasa typuje 1 zespół. Gospodarz klasy dostarcza listę uczniów do 5 października do p.Doroty Lesner-Kufel.
Konkurs odbędzie się 19 października o godz. 9:50 w budynku B. Spotkanie przy sali numer 8.