Prelekcja z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani A. Zaborowskiej spotkali się dnia 25.09.2018 r. na prelekcji wygłoszonej przez Panią A. Marciniak na temat setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.